Sylwia

Przeprowadziliśmy prelekcję z bezpieczeństwa dla biznesu w Mielcu

Promocja bezpieczeństwa w rzeczywistości, która nas otacza to temat, na który zawsze należy zwracać uwagę.
Rosnąca ilość danych określanych już jako „potop danych” będzie się nasilał, posiadanie danych to możliwość ich analizowania.

Bezpieczeństwo w sieci – phishing – Sylwia

szkolenie z bezpieczeństwa dla biznesu w Mielecu kubek biznesu

Dane i ich wartość – Seweryn

Przeprowadziliśmy prelekcję z bezpieczeństwa dla biznesu w Mielcu Read More »

I Meetup IT Mielec

Link do agendy (formularz rejestracyjny):
https://www.meetup.com/Meetup-Mielec-IT/events/280987596/

Skrócona agenda:

(18:00) Przywitanie zgromadzonych gości Joanna Stachowicz
(18:05) Krótki koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu pod dyrekcją dr Ryszard Kusek
(18:20) Prelekcja – „Informatyka w polskim przemyśle – rozwój i obecne Fundusze Europejskie FENG 2021-2027” – dr hab. inż. Włodzimierz Adamski
(18:35) Prelekcja i dyskusja „Empatia w IT” – Seweryn Stachowicz
(19:30) Prelekcja i dyskusja – „Jeziora Danych” – Łukasz Noga
(20:00) Prelekcja i panel online – „10 lat życia z chmurą – czego się nauczyliśmy po wdrożeniach chmury w Europie i na Świecie!” – Michał Furmankiewicz

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta MielcaJacka Wiśniewskiego.

I Meetup IT Mielec Read More »

Digital Operational Resilience Act – DORA

Dora to ujednolicenie przepisów i rekomendacji dla sektora finansowego w Europie w jedno scalone rozporządzenie. Istotą DORY jest spójność dla banków, funduszy emerytalnych, towarzystw ubezpieczeń oraz pośredników, dla firm zarządzających pieniądzem elektronicznym, dostawców usług kryptograficznych, papierów wartościowych, agencji ratingowych itd.

Nadzorowi mają podlegać również dostawcy usług ICT dla sektora finansowego.

Najważniejsze regulacje wymagane do spełnienia:

-Analiza ryzyka bezpieczeństwa środowiska ICT

-Zgłaszanie incydentów ICT

-Wykonywanie testów środowiska ICT opartych o ryzyka

-Audyty bezpieczeństwa środowiska ICT

-Prowadzenie cyklicznych testów podatności środowiska ICT

-Surowe kary za niedostosowanie ICT

Każda firma powinna dokonywać cyklicznie przeglądu swoich rozwiązań, wykonywać analizę ryzyka bezpieczeństwa środowiska ICT (tak jak co rok robimy przegląd stanu technicznego samochodu, wentylacji, klimatyzacji i stanu technicznego obiektu). Dbanie o bezpieczeństwo swojego środowiska IT powinno być nawykiem i mieć dopasowaną skalę do organizacji.   

Pomagamy w realizacji powyższego.

Materiały źródłowe:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595

Digital Operational Resilience Act – DORA Read More »

Migracja kontrolera domeny z Windows Server 2003 (uszkodzony) i Windows Server 2012 (kulawy) na Windows Server 2019

Migracja tego kontrolera domeny wymagała specjalistycznej wiedzy z AD. Całość prac była realizowana w porozumieniu z klientem, aby nie doprowadzić do paraliżu autentykacji w firmie.

Podczas migracji na bieżąco podejmowane były kroki w celu wybrania najkorzystniejszej ścieżki migracji (czy instalować system od nowa, czy migrować). Podczas całego procesu odbywała się weryfikacja ról FSMO, replikacja DFS, replikacja DFRS, migracja usług. Często trzeba uwzględniać rodzaj zainstalowanych aplikacji i funkcję serwera.

Całość operacji musiała być wykonana poprzez zainstalowanie tymczasowego 2008R2, wykorzystanie dodatkowego 2012.

Dzięki współpracy partnerskiej (main.pl) i dobrej współpracy z klientem projekt zakończył się sukcesem.

Zapraszamy do kontaktu

Migracja kontrolera domeny z Windows Server 2003 (uszkodzony) i Windows Server 2012 (kulawy) na Windows Server 2019 Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com