Outsourcing IT

Posługiwanie się współczesnymi narzędziami IT wymaga coraz bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Jest to szczególnie widoczne w obszarze cloud, programowania, security, Network engineering. Czy outsourcing IT pomaga stawiać czoła wyzwaniom rynkowym?
 
Rosnące zapotrzebowanie klientów, rozwój nowych technologii i ich form oraz intensyfikacja działań konkurencyjnych sprawiają, że firmom coraz trudniej jest wejść na rynek bez odpowiednich rozwiązań informatycznych. Wydawanie coraz większych pieniędzy na dział IT nie gwarantuje sukcesu. Członkowie załogi powinni kontynuować szkolenia z nowych rozwiązań, często mają swoje obowiązki i nie mają czasu na podejmowanie nowych projektów. Dla wielu firm jest to trudne i kosztowne wyzwanie. Jest to jeden z powodów, dla których coraz więcej podmiotów poszukuje wsparcia u profesjonalnych firm usługowych, w tym outsourcingu IT. Korzystanie z zewnętrznych usług IT nie jest niczym nowym, a małe firmy od dawna korzystają z takich rozwiązań. Coraz więcej podmiotów zewnętrznych zleca mapowanie rozwoju, wdrażanie nowych technologii i transfer wiedzy.
Neuros-IT-eksperci
 
    Jak przekonać się do outsourcingu

Jest wiele czynników, które decydują o wykorzystaniu zewnętrznej firmy do realizacji celów:

 • obniżenie kosztów
 • usprawnienie zarządzania (można przyspieszyć wdrożenie rozwiązania poprzez nie absorbowanie wewnętrznych procesów firmowych)
 • poprawa skuteczności (łatwo mierzalny skutek)

Skuteczność technologii IT w biznesie zależy nie tyle od sumy poniesionych kosztów, ile od trafności decyzji o wyborze rozwiązania informatycznego.

    Zalety i wady outsourcingu

Zalety outsourcingu to:

 • Umiejętność skupienia się na swojej podstawowej działalności.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności ekspertów w wąskich dziedzinach (takich jak inżynieria sieciowa, rozwiązania chmurowe itp.).
 • Możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności przez własnych pracowników.
 • Z wielu ekspertów można korzystać jednocześnie bez konieczności ich pełnego zatrudniania.
 • Możliwość korzystania z najnowszych technologii bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z zakupem.
 • Poprawa wydajności, szybkości i elastyczności korzystania z nowych technologii wchodzących w interakcję z rynkiem.
 • Metody i narzędzia informatyczne, które lepiej dostosowują się do preferencji klienta.
 • W przypadku dobrze skonstruowanej umowy podział odpowiedzialności i ryzyka.
 • Efekty wizerunkowe związane ze współpracą ze znanymi firmami.

Wady outsourcingu to między innymi:

 • Brak pełnej kontroli nad działaniami podejmowanymi w imieniu firmy, ale poza firmą.
 • Ryzyko odchylenia od założeń strategicznych, np. dotyczących budowania marki.
 • Możliwość zmiany strategii komunikacji określonej w umowie w trakcie trwania umowy jest ograniczona.
 • Ryzyko ujawnienia tajemnic handlowych i rynkowych.
 • Menedżerowie są mniej zaangażowani w działania marketingowe.
 • Potencjalnie wyższe opłaty związane z istnieniem pośredników i ich prowizjami.
 • Brakuje określenia, czy proponowane rozwiązanie jest skuteczne, a co najważniejsze, czy instytucja jest opłacalna.
 • Trudności i koszty związane z wyborem odpowiedniej firmy.
 • Można stracić intuicję i „zrozumienie klienta” w firmie.
 • Uszkodzenie reputacji organizacji może spowodować utratę wizerunku.
    Kiedy outsourcing IT się sprawdzi?

Czy to jest dobry pomysł?

TAK pod warunkiem, że pozyskujemy odpowiedniego partnera, który z rozwagą i odpowiedzialnością podchodzi do kwestii strategicznych, jakie są rozwiązania IT, zna technologie informatyczne, oparte na fundamentalnych dla firmy wartościach. Więc, jeżeli potencjalny partner na pierwszym spotkaniu proponuje firmie: cudowne rozwiązania i całkowicie bez kosztowe – powinno się traktować takie propozycje z dystansem. Jeżeli jednak firma spotka na swojej drodze doświadczonego partnera, który zagłębi się w historię obecnych rozwiązań, uwzględni strategiczne cele firmy, z uwagą dobierze działania oraz niezbędne narzędzia technologiczne, to warto rozważyć czy konieczne jest rozwijanie własnego działu IT. Bo po co brać się za coś, co inni zrobią lepiej, szybciej i taniej niż my?

outsourcing it mielec

Zachęcamy także do przeczytania tego artykułu o Staff Augmentation

https://www.toptal.com/insights/future-of-work/what-is-staff-augmentation

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com