GenAI – Cloudyna

Uczestniczyliśmy w meetup IT Cloudyna2023. – Katowice.

Doskonali wykładowcy,  perfekcyjna wiedza.

Najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas inicjowania procesu AI.

-Czystość danych dla modeli

-Halucynacje

-Prawo

-Własność danych w modelach

-Modele LM w GenAI

-Dostępność GenAI w Cloud Solution.

https://github.com/Mooler0410/LLMsPracticalGuide

GenAI – Cloudyna Read More »