Problem z systemem Windows Server Essential 2019

Często problemy wymagają głębokiej analizy, począwszy od aplikacji zainstalowanej, aż po całe środowisko klienta. I tak też było w tym przypadku.

Zwirtualizowany system Windows Server Essential 2019  restartował się co określony czas.

Głęboka analiza logów (tak w Windows też jest to możliwe).

Przyczyna została znaleziona.

Dokonaliśmy „promocji” systemu do środowiska Windows Serwer Standard 2019 bez reinstalacji systemu.

Kolejny klient zadowolony.

Problem z systemem Windows Server Essential 2019 Read More »