Migracja kontrolera domeny z Windows Server 2003 (uszkodzony) i Windows Server 2012 (kulawy) na Windows Server 2019

Migracja tego kontrolera domeny wymagała specjalistycznej wiedzy z AD. Całość prac była realizowana w porozumieniu z klientem, aby nie doprowadzić do paraliżu autentykacji w firmie.

Podczas migracji na bieżąco podejmowane były kroki w celu wybrania najkorzystniejszej ścieżki migracji (czy instalować system od nowa, czy migrować). Podczas całego procesu odbywała się weryfikacja ról FSMO, replikacja DFS, replikacja DFRS, migracja usług. Często trzeba uwzględniać rodzaj zainstalowanych aplikacji i funkcję serwera.

Całość operacji musiała być wykonana poprzez zainstalowanie tymczasowego 2008R2, wykorzystanie dodatkowego 2012.

Dzięki współpracy partnerskiej (main.pl) i dobrej współpracy z klientem projekt zakończył się sukcesem.

Zapraszamy do kontaktu

Migracja kontrolera domeny z Windows Server 2003 (uszkodzony) i Windows Server 2012 (kulawy) na Windows Server 2019 Read More »