Disaster Recovery – dobranie planu

1. Co to jest Disaster Recovery? 

Disaster recovery (odtwarzanie awaryjne) – procesy, polityki i procedury związane z wznowieniem lub utrzymywaniem infrastruktury teleinformatycznej, krytycznej dla organizacji, po wystąpieniu katastrofy naturalnej lub wywołanej przez człowieka.

W praktyce o procedurze disaster recovery mówi się najczęściej w kontekście dużych awarii, takich jak awaria całego centrum danych. W celu zapobieżenia skutkom takiej awarii buduje się zapasowe centrum danych (ang. disaster recovery center), które przejmuje rolę podstawowego centrum danych podczas awarii. Centrum zapasowe powinno być w odległej lokalizacji, aby zapobiec możliwości jednoczesnej awarii obu centrów, na przykład na skutek klęski żywiołowej całego regionu.

W związku z postępującym wzrostem popularności chmur obliczeniowych, coraz większego znaczenia nabierają usługi typu DRaaS (ang. disaster recovery as a service).

Planowanie disaster recovery jest częścią procesu planowanie ciągłości działania (BCP), skoncentrowaną na przywróceniu działania obszarów ICT, natomiast BCP obejmuje przywrócenie wszystkich obszarów danej organizacji.

Najprościej mówiąc uszkodzenie serwera fizycznego czy wirtualnego i podjęcie prac z nim związanych jest disaster recovery.

2. Czy potrzebuję planu Disaster recovery (plan przywracania)?

Często osoby myślą mam kopie, mam środowisko virtualne , mam chmurę ale co w momencie jak następuje awaria danego rozwiązania. Jak jesteśmy zabezpieczeni przed awarią.

Czy wiesz, że certyfikacja mówi o odpowiednich odległościach dla planu DR – odległość ta to 100 mil pomiędzy DC,  zabezpieczenie przed powodzią, pożarami?

3. Dobranie planu Disaster Recovery

W celu dobrania właściwego rozwiązania należy zrozumieć i określić dla swojej organizacji 2 pojącia:

  1. RPO (recovery punkt object) – określa czas gdzie posiadamy dane backapowane (inaczej jak często nasz backup jest wykonywany i możemy go przywrócić). Widomo jest jedno im krótszy czas chcemy uzyskać tym dobór rozwiązania backapowego jest droższy. Obecnie jesteśmy w stanie dobrać rozwiązanie nawet w ms.
    Można też łatwo określić jakie straty poniesiemy w momencie jak trzeba będzie np. wprowadzać dane do systemu przez ostatnią godzinę lub 24 godziny.
  2. RTO (recovery time object) – jest to czas potrzebny na uruchomienie systemu z kopii.
  3. NRO ( network recovery object) – w kontekście chmur publicznych chodzi o czas potrzebny na uruchomienie awaryjnych połączenia sieciowe

Również i ten parametr można dobrać w ms.

Pomagamy dobrać rozwiązanie dla najlepszego planu DR dla twojej organizacji.to czas w którym uruchamiają się awaryjne połączen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com