• Platforma rozproszonego gromadzenia danych

  Platforma rozproszonego gromadzenia danych

 • Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo

  Zaawansowane algorytmy szyfrujące

  Szyfrowana komunikacja

  Klucze sprzętowe

 • Certyfikaty

  Certyfikaty

  Certyfikat SSL gwarancja finansowa do 400 000,00 EUR

  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS Information Security Management System) zgodny z ISO/ IEC 27001

  Zgodność z wymogami GIODO

 • Prostota

  Prostota

  Uproszczony interfejs użytkownika user-friendly.

  Technologia plug and play

o nasAktualne tendencje

7%

wdrożenia ERP

33%

wdrożenia
Zarządzanie Klientami

25%

wdrożenia
Obieg Dokumentów

35%

wdrożenia na zamówienie
Dedykowane

Produkty

Nasze systemy

ERP – Kompletne środowisko do zarządzania przedsiębiorstwem,

CRM – Zarządzanie Klientami,

WMS – Zarządzanie magazynem,

DW – Hurtownia Danych – kostki OLAP,

DMS – Elektroniczny Obieg Dokumentów, wnioski, delegacje, kartoteki pracownicze etc.

OFERT – zarządzanie ofertami,

PK-Panel – kontrahenta B2B,

WINDYK – windykacja należności ,

e-commerce,

 

System szyty
na Twoją miarę

Projektowanie architektury systemów informatycznych.

Przyspiesz i wyprzedź konkurencję

System szyty na Twoją miarę to idealne dopasowanie,

lepsza ergonomia,

nieosiągalna w systemach „pudełkowych” dynamika zmian,

ale najważniejsze jest to że…

…to System dopasuje się do Twojego Biznesu 

a nie Twój Biznes do Systemu.

Business Process
Modelling

Najpierw analiza, potem wdrożenie…

…MY korzystamy z  SIPOC i RACI oraz BPMN

…TY dostajesz pełną dokumentację Twoich procesów

…RAZEM przeprowadzamy reengineering

…NASZYM celem jest osiągnięcie maksymalnej efektywności

organizacji oraz redukcja kosztów.

Reengineering procesów biznesowych

Obszary wsparcia

Symulacje (Simulation) - umożliwia ocenę wpływu wprowadzonych zmian do poszczególnych elementów na plany finansowe,

Pomiar wyników (Performance Measurement) - jest to forma ciągłej kontroli efektywności wykorzystania systemu . Związane jest to z ustalaniem celów, które należy osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć.

RAD - błyskawiczne projektowanie nowych funkcjonalności systemu

Rachunek kosztów działań (Activity-based costing)– metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych) pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych (wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji)

CRM
Zarządzanie relacjami z klientem, które integrując działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług koordynuje i jednoczy wszystkie składowe procesu interakcji z konsumentem.

WMS
Moduł do zarządzania ruchem produktów w magazynach, planowanie, lokowanie, zarządzanie min max, alokowanie - adresacja

EOD, DMS
Moduł pozwala na przetwarzanie wszelkich form dokumentów. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne)

Windyk
Windykacja należności, parowanie ze zobowiązaniami, wiekowanie krótko i długookresowe, generowanie ponagleń, zarządzanie kontaktami i ustaleniami.

Planner
Planowanie tras, przesyłek, giełda towarowa. Moduł może zostać dowolnie przebudowany. Planowanie biznesowe (Business Planning) - tworzony jest tu ogólny plan działania przedsiębiorstwa.

Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning - SOP) - w wyniku tych działań powstaje plan produkcji i sprzedaży mające na celu realizacji planu biznesowego.

Zarządzanie popytem (Demand Management - DEM) - obejmuje prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów.

Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling - MPS) - funkcja ta służy do zbilansowania podaży w kategoriach materiałów, zdolności produkcyjnych, minimalnych zapasów względem popytu wyrażonego prognozami, zamówieniami odbiorców, promocjami.

Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) - dzięki tej funkcji określone są harmonogramy zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji.

Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem) - dostarcza informacji koniecznych do obliczania wielkości zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz ich priorytetów.

Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem - INV) - wspiera prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, dostarcza do innych funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów.

Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem - SRS) - kontroluje spływ (przyjęcie na ewidencję) elementów zaopatrzeniowych i produkowanych Sterowanie produkcją (Shop Floor Control - SFC) - umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi.

Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) - służy do badania, czy opracowane plany produkcji i sprzedaży oraz harmonogramu są osiągalne.

Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) - wspomaga kontrole wykonania planu zdolności produkcyjnych. Służy do kontroli kolejek na poszczególnych stanowiskach roboczych, wielkości prac na wejściu i wyjściu stanowiska.

Zaopatrzenie (Purchasing PUR) - funkcja ta wspomaga czynności związane z nabywaniem towarów i usług od dostawców. Pozwala ona tworzyć zlecenie zakupu czy harmonogram przyjęć dostaw.

Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning - DRP) - wspomaga czynności związane z harmonogramowaniem przesunięć wyrobów pomiędzy punktami sieci dystrybucyjnej oraz planowaniem produkcji międzyzakładowej.

Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) - zadaniem jego jest umożliwienie pobierania z systemu danych o charakterze finansowym, ich przetworzenie i przekazywanie do osób odpowiedzialnych za planowanie finansowe.

 • Performance Measurement – PM

  Performance Measurement – PM

  Pomiar wyników – jest to forma ciągłej kontroli efektywności wykorzystania systemu . Związane jest to z ustalaniem celów, które należy osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć.

 • Inventory Transaction Subsystem – INV

  Inventory Transaction Subsystem – INV

  Ewidencja magazynowa – wspiera prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, dostarcza do innych funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów

 • Moduł – Business Planning

  Moduł – Business Planning

  Planowanie biznesowe –  zarządzanie ogólnym planem działania przedsiębiorstwa, procesami biznesowymi.

 • Sales and Operation Planning – SOP

  Sales and Operation Planning – SOP

  Bilansowanie produkcji i sprzedaży  w wyniku tych działań powstaje plan produkcji i sprzedaży mające na celu realizacji planu biznesowego

 • Demand Management – DEM

  Demand Management – DEM

  Zarządzanie popytem – obejmuje prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów.

 • Material Requirements Planning – MRP

  Material Requirements Planning – MRP

  Planowanie potrzeb materiałowych  – dzięki tej funkcji określone są harmonogramy zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Biuro w Warszawie

X piętro, Rondo ONZ 1, Warszawa

Telefon

+48 730 03 39 50

Email

office@neuros.pl

fax

+48 22 405 80 82